Technologie

Jak poprawić wydajność aplikacji pisanych z Laravel za pomocą Swoole używając Dockera?

php,swoole,laravel,docker
php,swoole,laravel,docker

Jakiś czas temu, przeczytałem artykuł o ansychronicznym frameworku, który pozwalał na to, aby skrypty pisane w PHP mogły działać z niebotyczną szybkością. Ten artykuł był o...Swoole.


Dzięki Swoole programiści PHP mają możliwość pisać aplikacje, które działają tak samo szybko jak te odpalane z Node.js. W moim wpisie postaram się przedstawić bliżej to narzędzie, które może radykalnie zwiększyć wydajność aplikacji pisanych w oparciu o Laravel. Pokaże też Ci krok po kroku, jak postawić środowisko i odpalić projekt ze Swoole + Docker.


Czym jest Swoole?


Jak napisałem powyżej, Swoole jest frameworkiem,  ponadto warto wiedzieć, że został napisany w C. Chyba teraz wiadomo już skąd ta wydajność. Framework ten pozwala programistom PHP tak jak i programistom Java, Go, Node.js pisać aplikacje o wysokiej wydajności, skalowalne, współbieżne TCP, UDP, Unix socketowe, HTTP oraz serwisy oparte o websockety. Ponadto, warto zauważyć, że Swoole umożliwia pisanie współprogramów (en. Coroutine) (z tego samego rozwiązania korzystają i się tym szczycą programiści Kotlin czy też Pythona). Najprościej pisząc, oznacza to, że programista może pisać asynchroniczne aplikacje w sposób sekwencyjny (bez callbacków). Aczkolwiek jest to tak złożone zagadnienie, że nie będę tego poruszał w tym artykule, zwłaszcza, że według mnie jest to mało (a szkoda) używane obecnie podejście w technologii PHP. Jak zainstalować Swoole w środowisku Docker?


W moim przykładzie będę pracował z Dockerem. A zatem jeśli jeszcze nie używałeś go, to warto zajrzeć do mojego artykułu na ten temat (sam używam Laradock).

Zakładam, że masz już wiedzę, na temat pracy z Dockerem, więc przejdźmy dalej. Najpierw otwórzmy plik .evn i włączmy Swoole zarówno w kontenerze workspace jak i w php-fpm.

cd laradock
vim .env
WORKSPACE_INSTALL_SWOOLE=true
PHP_FPM_INSTALL_SWOOLE=true

Swoole pracuje domyślnie na porcie 1251, dlatego też musimy w workspace wystawić ten port na zewnątrz.

cd laradock
vim workspace/Dockerfile

Dodajmy komendę EXPOSE na końcu pliku konfiguracyjnego kontenera.

EXPOSE 1251

Skonfigurujmy nginxa pod nasz alias aplikacji.

cd laradock
vim nginx/sites/api-swoole.conf
upstream swoole-http {
  server workspace:1215;
}

map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  ''   close;
}

server {
  listen 80;
  # listen [::]:80;

  root /var/www/api-swoole/public;
  index index.php index.html;

  server_name api-swoole.test;

  location = /index.php {
    # Ensure that there is no such file named "not_exists"
    # in your "public" directory.
    try_files /not_exists @swoole;
  }

  location / {
    try_files $uri $uri/ @swoole;
  }

  location @swoole {
    set $suffix "";

    if ($uri = /index.php) {
      set $suffix ?$query_string;
    }
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header SERVER_PORT $server_port;
    proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;

    # IF https
    # proxy_set_header HTTPS "on";

    charset utf-8;

    proxy_pass http://swoole-http$suffix;
  }
	
  error_log /var/log/nginx/laravel_error.log;
  access_log /var/log/nginx/laravel_access.log; 
}

Czas na przebudowanie i zrestartowanie kontenerów.

cd laradock
docker-compose build workspace nginx php-fpm
#if containers are running
docker-compose restart workspace nginx php-fom
#if containers are not running
docker-compose up -d workspace nginx php-fpm

Nasz Docker jest juz odpalony z naszymi kontenerami i mamy zainstalowane Swoole :) Przejdżmy do powłoki kontenera workspace, wykonując poniższą komendę w katalogu głównym Laradocka.

docker-compose exec --user=laradock workspace bash

Teraz możemy zainstalować paczkę laravel -swoole, która ułatwi nam współpracę Laravel ze Swoole.

cd api-swoole
composer require swooletw/laravel-swoole

Dodajmy do naszego .evn dwie zmienne. Więcej informacji o możliwych konfiguracjach znajdziesz tutaj.

vim .env

SWOOLE_HTTP_HOST=workspace
SWOOLE_HTTP_DAEMONIZE=true

Po zapisaniu zmian, uruchomiamy serwer HTTP ze Swoole jako daemon.

php artisan swoole:http start

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to dostaniemy na wyjściu taki komunikat:

Starting swoole http server...
Swoole http server started

Teraz już aplikacja jest uruchomiona na Swoole!

Pamiętaj, że zawsze po zmianie w kodzie należy zrestartować serwer HTTP używając poniższej komendy:

php artisan swoole:http restart

Podsumowanie


Dzięki Swoole możemy tworzyć aplikację o bardzo dużej wydajności i niezawodności. Aplikacja jest w stanie obsłużyć znacznie więcej żądań niż jest to możliwe w standardowej konfiguracji (nginx+php-fpm). Z ciekawości pozwoliłem sobie przeprowadzić własne benchmarki, które pokazują, że ze Swoole możemy obsłużyć 5-6 razy więcej requestów.

Poniżej zamieszczam kod benchmarka (na maszynie 16 GiB RAM, Intel® Core™ i7-8550U CPU @ 1.80GHz × 8, 250 GB SSD, Linux/Ubuntu 18.04).

Jak zainstalować Swoole w środowisku Docker?


Jak zainstalować Swoole w środowisku Docker?


Jak zainstalować Swoole w środowisku Docker?


Swoole daje Ci możliwość tworzenia niesamowicie wydajnych web API oraz serwisów opartych o websockety bez rezygnowania z dobrodziejstw, jakie daje nam Laravel. Narzędzie to daje programistom PHP możliwość pracy przy projektach  złożonych i o wysokiej wydajności. Jeśli jednak zamierzasz stworzyć aplikację, która powinna obsłużyć bardzo dużą ilość requestów i poradzić sobie z dużymi obciążeniami, to lepiej nie używać wtedy żadnego frameworka i stworzyć natywną aplikację jedynie ze Swoole.


Potrzebujesz partnera technologicznego zaangażowanego w Twój sukces? Odezwij się

Marek Tenus
CTO, Full-stack Engineer | fan Laravel & AWS | entuzjasta Nativescript & ML

Czego potrzebujesz?

Strony internetowej

Systemu informatycznego

Aplikacji mobilnej

Projektu graficznego

Wsparcia technicznego

Chatbota

Preferowana forma kontaktu

Podaj dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest HighSolutions sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 21/1, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres email kontakt@highsolutions.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Dziękujemy!

Odezwiemy się wkrótce